Maktablar soni:                                                      –  1124 ta

boshlang’ich maktab                                               –  1 ta

to’qqiz yillik maktab                                                –  1119 ta

maxsus maktablar                                                  –  4 ta

O’quvchilar soni:                                                    –   494711 nafar (239692 nafar (48,5%)i qizlar)

1-4 sinflarda                                                          –  237861 nafar(114462 nafar (48,1%)i qizlar)

5-9-sinflarda                                                          –  256850 nafar (125230 nafar (48,8%)i qizlar)

shu jumladan

1 sinfga qabul qilingan o’quvchilar soni:                     – 62791 nafar (3891 nafar (6,2%)i 6 yoshlilar)

Bitiruvchilar soni:

9-sinf bitiruvchilari                                                   – 48933 nafar (24119 nafar (49,3%)i qizlar)

Ta’lim tillari bo’yicha maktablar soni:

o’zbek tilida                                                           –  1111 ta

rus tilida                                                                –   25 ta

tojik tilida                                                               –   45 ta

Ta’lim tillari bo’yicha o’quvchilar soni:                           –  494711 nafar

o’zbek tilida                                                            –  469354 нnafar (85,68 %)

rus tilida                                                                 –  15180 nafar (3,1 %)

tojik tilida                                                               –  10177 nafar (2,1 %)

Ixtisoslashtirikgan ta’lim muassasalari soni:

Ixt.maktablar soni                                                    –  16 ta

undagi o’quvchilar                                                    _  9495 nafar

O’qituvchilar                                                            –  642 nafar

Ixt. maktab- internatlar soni                                       – 12 ta

undagi o’quvchilar  soni                                            _ 3844 nafar

o’qituvchilar soni                                                      – 360 nafar

Ayrim sinflari ixtososlashtirilgan

maktablar soni                                                          – 1 та

Undagi o’quvchilar soni                                              —  232 nafar

O’qituvchilar soni                                                      – 12 nafar

O’qituvchilar soni:                                                     – 45499 nafar (28013 nafar (61.6 %)i ayollar)

Boshlang’ich sinf o’qituvchilari                                     – 14503 nafar (11096 nafar ( 76.5%)i ayollar)

jismoniy tar,iya fani o’qituvchilari                                  – 2995 nafar (469 nafar (21,9%)i ayollar)

O’qituvchilarning ma’lumot darajasi:

oliy                                               – 32425 nafar (71.3%)

tugallanmagan oliy                           – 26 nafar (0,06%)

o’rta maxsus                                   – 13048 nafar (28.7%)

O’qituvchilarning toifa tarkibi:

oliy toifali                                            –  1653 nafar (3,6%)

birinchi toifali                                       –  5423 nafar (11.9%)

ikkinchi toifali                                       –  12790 nafar (28,1%)

mutaxassis                                          –  25633 nafar (56.3%)

Malaka oshirish institutlari:                                           –  1 ta

pedagoglar soni                                     –   68 nafar

fan doktori                                             –   1 nafar

fan nomzodlari                                        –  15 nafar

Maktabgacha ta’lim muassasalari:                                   –   326 ta

pedagoglar soni                                             –   2859 nafar

tarbiyalanuvchilar soni                                      –  49009 nafar

qamrab olish foizi                                             –  19.3 %

xususiylashtirilgan bog’chalar                                          –  1 ta

ularda tarbiyalanuvchilar soni                                           –  180 nafar

Maktabdan tashqari ta’lim muassasalari (BAM):                   – 15  ta

qatnashchilar soni                                                         –  7039 nafar

Bolalar va o’smirlar sport maktablari (BO»SM) soni:              –   16 ta

shug’ullanuvchilar soni                                                    –   14257 nafar

shundan qizlar                                                               –   4282 nafar (30.5%)

murabbiylar soni                                                            –  285 nafar

Futbolga ixtisoslashtirilgan maktab internatlar soni                –  2 ta

shug’ullanuvchilar soni                                                     –  343 nafar

murabbiylar soni                                                              –  18 nafar

Maxsus maktablar va maktab internatlar soni:                       –  4 ta

o’quvchilar soni                                                               –  1046 nafar

ko’zi ojiz bolalar maktabi                                                    –  1 ta

kar bolalar maktabi                                                           –   1 ta

aqli zaif bolalar maktabi                                                      –   2 ta

Sanatoriya tipdagi maktab internatlar soni:                            – 2 ta

Shundan:

sil kasalligiga moyil bolalar uchun                                          – 1 ta

o’quvchilar soni:                                                                –  253 nafar

o’qituvchilar soni                                                               –  73 nafar

suyak kasalligiga chalingan bolalar uchun                                –  1 ta

o’quvchilar soni:                                                                –  218 nafar

o’qituvchilar soni                                                               –  56 nafar

Mehribonlik uylari soni:                                                        –  2 ta

tarbiyalanuvchilar soni                                                         –  155 nafar (62 nafari (40 %) qizlar)

Bolalar musiqa va san’at maktablari soni:                                –  18 ta

jalb etilgan o’quvchilar soni                                                  – 3682 nafar (2048 nafari (55,6%) qizlar)

https://www.caviarbase.com http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags replica handbags hermes replica replica bags replica handbags replica hermes https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://nwaedd.org replica hermes hermes replica hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com yeti cups cheap yeti cups